skip to Main Content

Hieronder staan de meest gestelde vragen met antwoorden. Mocht uw vraag er niet tussen zitten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We stellen het op prijs als u eerst hieronder kijkt of uw vraag er tussen zit.

Voor het meest actuele overzicht van de lessen kijkt u in het lesrooster.

De lessen vinden plaats aan de Coninckstraat 58, te Amersfoort.

Cursisten die met de fiets komen kunnen deze stallen in de fietsenstalling. Leerlingen die met de auto gebracht worden kunnen gebruikmaken van de Kiss & Go mogelijkheid voor Theater De Flint. Wilt u langer parkeren dan kunt u tegen betaling gebruik maken van Parkeergarage Flint.

Het is voor ouders niet mogelijk om de lessen bij te wonen. De kinderen kunnen uiteraard altijd deelnemen aan een proefles. Er zijn een aantal momenten in het jaar waarbij de ouders wel welkom zijn (open dagen en voorstellingen).

Ja, uw kind is van harte welkom om een keer een les te komen kijken en deel te nemen. Voor een proefles meldt u uw zoon/dochter aan. Als u na de proefles besluit om te blijven worden de gegevens verwerkt. Anders komen uw gegevens te vervallen.

Bij diverse sporten heb je speciale kleding nodig om de sport goed te kunnen beoefenen. Ook binnen de uitoefening van de theatervakken heb je speciale kleding nodig.

Voor alle lessen vragen wij elke leerling om:

  • schoenen te gebruiken/aan te schaffen waarin de voet gebogen kan worden
    (geen stugge zool, wél dansschoenen, balletschoenen of turnschoenen – zie afbeeldingen onderaan);
  • een broek aan te doen waarbij de benen vrij kunnen bewegen
    (geen spijkerbroek of legging, wél joggingbroeken of dansbroeken lang/kort);
  • een T-shirt met korte of lange mouwen;
  • elastiek of speldjes in te doen bij leerlingen met lang haar en/of pony;
  • Géén sieraden aan te doen naar De Springplank, voor oorbellen geldt dat kleine knopjes wel zijn toegestaan en grote oorbellen niet;
  • Géén andere waardevolle spullen mee te nemen tenzij strikt noodzakelijk (denk aan mobiele telefoons, iPads e.d.)

Cursisten kunnen zich het gehele seizoen aanmelden voor een cursus. Als uw kind voor de herfstvakantie instroomt betaalt u het volledige cursusgeld. Stroomt uw kind na de herfstvakantie in dan gaat het cursusgeld per week iets naarbeneden. Bij instroming na de kerstvakantie kunnen wij de cursist geen rol garanderen in het stuk. Wel is het mogelijk voor de cursist om dan deel te nemen aan het ensemble van het stuk.

Wat betreft de vakantieperiodes houden wij ons aan het vakantierooster zoals dat is opgesteld door het ministerie van OC&W voor de regio midden en kijken we naar de ons omringende scholen. Dit kan lastig zijn voor enkele leerlingen die uit een andere regio komen, houdt u daar rekening mee!

In principe baseren wij onze groepenindeling op leeftijd en word je daarnaar ingedeeld. Als een groep onvoldoende cursisten mocht hebben dan kunnen er groepen samengevoegd worden.

Bij indeling van de productieklassen kijken wij niet alleen naar leeftijd maar ook naar het niveau dat de leerling aan kan.

De kosten variëren per cursus vanaf €350,-. De tarieven worden gedurende het seizoen niet aangepast. Voor aanvang van een nieuw seizoen kan het tarief gewijzigd worden.

Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen. U bent echter wel verplicht het volledig lesgeld te betalen. Alleen als u meteen na de tweede proefles schriftelijk opzegt (per e-mail) kunt u het volledige lesgeld terugkrijgen.

Bij tussentijdse opzegging verbreken wij de overeenkomst bij afloop van het lopende seizoen. De overeenkomst wordt zonder schriftelijke opzegging (per e-mail) twee weken na de laatste les automatisch verlengd met een cursusjaar.

Wij kunnen alleen bij schriftelijke opzegging, in de week na de tweede proefles, lesgeld terugbetalen. Bij opzegging na deze termijn kunnen wij geen lesgeld terugbetalen. In bijzondere gevallen is het mogelijk om lesgeld terug te krijgen, u heeft daarvoor schriftelijke toestemming nodig van de directie van Theaterschool de Springplank.

Voor de gezinskorting geldt dat bij twee of meer deelnemende kinderen zij allen een bepaalde korting krijgen. De korting geldt niet in een combinatie van een volwassen cursist en een kind. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het volwassen aanbod door een ander bedrijf wordt aangeboden. En dat er voor volwassen cursisten BTW afgedragen moet worden.

Back To Top